Osmanlı Döneminde Sigortacılık

Osmanlı Döneminde Sigorta Örneklerini Listeledik

1- Yangın Dayanışma Fonu
Osmanlı İmparatorluğu'nda bazı türlerde risk paylaşımı veya güvence sağlama uygulamaları mevcuttu. Bunlar genellikle loncalar veya meslek birlikleri tarafından düzenlenirdi. Örneğin, zanaatkârlar arasında, meslektaşlarının yangın veya diğer felaketler nedeniyle işlerini kaybetmeleri durumunda yardım etmek amacıyla bir tür dayanışma fonu bulunurdu.

   Osmanlı İtfaiye Örgütü - Tulumbacılar
  
   1870 Büyük Pera Yangını

1870 Büyük Pera Yangınından sonraki dönem Osmanlıda Sigortacılık sektörünün geliştiğini görmekteyiz. İngiliz menşeli Sun Sigorta Şirketi’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Faaliyetlerini hızlandırdığı bilinmektedir.

2-Deniz Nakliyatları Sigortası
Osmanlı İmparatorluğu’nda da ilk uygulanan sigorta türü muhtemelen deniz nakliyat sigortasıydı. Deniz kazaları veya iklimsel sebeplerle gerçekleşen deniz kazaları büyük maddi zararları beraberinde getirmiştir. 


Deniz nakliyat sigortası İmparatorluğun özellikle İstanbul, İzmir, Trabzon gibi limanlarındaki yabancı sigorta şirket temsilcileri yoluyla ya da bireysel sigortacılar tarafından gerçekleşiyordu.

    İzmir Limanı 

Osmanlı Arşivlerine bakıldığında en eskiye giden belgeler şimdilik 18. Yüzyılın son çeyreğini işaret etmektedir. Konumuzla ilgili ilk belge 1775 yılına aittir. Bu belgeye göre Fransız Elçiliği, Dals Nam isimli Fransız kaptanın, Orfan iskelesinden İstanbul’a naklettiği buğdayı tersane ambarına teslim etmiş olduğunu beyan etmiş ve nakliye ücreti ve sigorta priminin ödenmesini talep etmiştir.

Sonuç:

Osmanlı İmparatorluğu'nda sigorta sektörü, özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren Batı'nın etkisiyle gelişmeye başladı. Bu dönemde bazı yabancı sigorta şirketleri İstanbul ve diğer büyük şehirlerde faaliyet göstermeye başladı.

Mail: 5sisgegitim@gmail.com
Instagram: 5s safety 


Yorumlar

Popüler Yayınlar