Risk ve Tehlike Arasındaki Fark Basit Anlatım

İş güvenliği bağlamında risk, çalışma ortamında meydana gelebilecek olumsuz olaylar veya durumlar sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliğinin tehlikeye atıldığı durumları ifade eder. 


Risk, tehlike ve olasılık faktörlerinin bir araya gelmesiyle oluşur.


Tehlike: Tehlike, bir çalışma ortamında potansiyel zarara neden olabilecek herhangi bir durumu veya unsuru ifade eder. Örneğin, kaygan bir zemin, yükseklik, kesici aletler, kimyasal maddeler, elektrikli cihazlar gibi unsurlar tehlike oluşturabilir.


Olasılık: Olasılık, bir tehlikenin gerçekleşme olasılığını ifade eder. Tehlikenin ortaya çıkma ihtimali ne kadar yüksekse, risk de o kadar artar. Örneğin, bir şantiyede çalışanların başına düşme riski yüksekse, bu durum riskin yüksek olduğunu gösterir.


İş güvenliği açısından risk, tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve potansiyel zararın büyüklüğüne bağlı olarak değerlendirilir. Risk analizi ve değerlendirmesi, işyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, olası risklerin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması sürecidir.


Risk analizi, potansiyel tehlikelerin tespit edilmesi, risk düzeyinin belirlenmesi ve riskin yönetimine ilişkin stratejilerin geliştirilmesini içerir. Bu süreçte, tehlikelerin tanımlanması, olasılık ve potansiyel zararın değerlendirilmesi, riskin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adımları izlenir.


İş güvenliği önlemleri, riskin azaltılması, kontrol altına alınması veya ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerdir. Bu önlemler, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, işyeri düzenlemeleri, eğitim programları, risk bilincinin artırılması gibi çeşitli yöntemlerle uygulanabilir.


İş güvenliği açısından risk, tehlikenin ve olasılığın birleşiminden oluşan bir kavramdır. 


Tehlikeli durumlar ve olaylarla karşılaşma olasılığı yüksek olan işyerlerinde risk yönetimi ve önlemler önem taşır. Bu sayede çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi hedeflenir.

Yorumlar

Popüler Yayınlar